Wederzijds liefdesgebed

Gebeden werden door mensen altijd gebruikt, waarbij heilige woorden tot God werden uitgestrekt. Zodoende kan een persoon voor het noodzakelijke bidden. De meest voorkomende gebeden werden beschouwd als gezondheid en liefde.

Wie zich tot het gebed wenden voor de liefde van een man?

Veel vrouwen en mannen vrezen mislukte relaties. Jonge meisjes en jongens zijn bang om een ​​romantische relatie te beginnen vanwege eerdere onsuccesvolle ervaringen. Het is triest, we snakken naar en zoeken oprechte, trouwe en lange liefde.

Als je tot de heiligen bidt, zullen de angsten geleidelijk afnemen, de vrouw zal vertrouwen krijgen in haar toekomst, in zichzelf, in mensen geloven en haar eigen angsten loslaten. Oprecht geloof in gebed en hulp zal helpen een nieuwe romantische relatie te beginnen. Een gebed tot de heiligen zal helpen om voor de rest van je leven een relatie en een huwelijk te vinden. Zoals ze zeggen in het sprookje "en ze leefden gelukkig tot de dood."

Er zijn drie regels, voorwaarden, vereisten die moeten worden nageleefd bij het lezen van een gebed voor de liefde:

 • Woorden die de Heilige Hiërarchen en de Heer vragen, worden met verlangen, oprecht en met een open hart geuit. Scepsis tijdens het lezen kan alleen maar pijn doen, wees oprecht in je eigen verlangens. Geloof, de heiligen zullen je zeker horen en helpen;
 • Wees eerlijk, niet alleen voor de heiligen, maar ook voor jezelf. De Heer zal je alleen helpen als je hart niet vertroebeld is of vol slechte gedachten in relatie tot anderen. Als je verlangens anderen schaden, denk dan, misschien heb je het niet echt nodig;
 • Het is beter om de tekst van het gebed uit het hoofd te leren. Weg met het papierwerk, en vooral van smartphones en gadgets. Concentratie is belangrijk, en wanneer je de tekst van een blad leest, kun je afgeleid worden door andere problemen en omringende dingen.

De maximale kracht van het gebed wordt ontvangen tijdens de grote kerkfeesten. Een nog groter effect kan worden verkregen als de vakantie wordt getimed ter ere van de heilige waarnaar u verwijst. Wanneer al deze voorwaarden worden toegepast, zullen het effect en de gevolgen niet lang op zich laten wachten.

Gebed voor de liefde van een man voor Nicholas the Wonderworker

Je moet weten dat een gebed tot Nicholas the Wonderworker over de liefde van een man misschien niet werkt. De Heilige wonderkind weet alles wanneer een zonde of boosaardigheid in de gedachten van een vrouw ligt. Gebed helpt een meisje niet, als haar verlangen slechts vreugde is bij een bepaalde man, zal hij integendeel een paar van elkaar afhouden.

Een gebed voor de wederzijdse liefde van een man zal niet helpen als een vrouw hem wil weghalen bij de familie van iemand anders. Het is beter om de woorden fluisterend te lezen, met een open hart en oprecht geloof in een wonder.

Als je voelt dat je niet klaar bent voor een relatie, moet je het lot niet verleiden, wacht een beetje met smeekbedes en petities. Misschien moet je eerst jezelf vinden, en dan je liefde. Als het verlangen sterk is, kun je thuis een icoon van St. Nicholas installeren, of naar de tempel gaan en bidden bij het altaar. In eerste instantie zal de geschreven tekst het doen, maar dan moet je het gebed uit het hoofd leren.

We geven de volledige tekst van het gebed aan Nicholas the Wonderworker voor wederzijdse liefde:

Met een hart vol liefde, groot verlangen en vermoeidheid van wachten, doe ik een beroep op u, O Sinterklaas de Wonderwerker. Wees niet boos op mijn zondige verzoeken, want mijn gedachten zijn vol van pure en heldere liefde, verbind het lot van Gods Slaven (de namen van vrouwen en mannen) voor altijd en eeuwig. Ik bid voor een wonder, stuur me mijn zegen, ik verzaak alle wereldse, zondige daden, ik wens alleen pure liefde, zoals tranen van een kind. Nareki ons, man en vrouw, helpen om de Heer om onze zegen te vragen. Uw wil geschiede. Amen.

Hoe om de zegeningen van de Maagd te vragen?

Als een gebed voor de liefde van een bepaalde man, dan wordt de machtigste bij naam beschouwd als een gebed tot de allerheiligste Moeder van God. De Grote Moeder van God houdt van ons allemaal, dus is ze klaar om te luisteren naar ieders verzoek en zal ze helpen met alles wat ze kan.

Nadat een vrouw een bepaalde man heeft gekozen en zijn naam kent, zijn aanleg voor zichzelf wil, moet ze zich zorgvuldig voorbereiden op het gebed. Het is het beste om de tekst te onthouden. De oprechtheid van intenties is ook belangrijk, als een vrouw een man weg wil leiden of zich met geweld aan zichzelf wil binden, dan kan haar gebed zich tegen zichzelf keren. Als er een verlangen is om iemand kwaad te doen, kun je de Heer woede over jezelf sturen.

Hier is de tekst van het gebed van de Heilige Maagd Maria voor hulp in liefde met een specifieke man:

Moeder van onze Heer, Jezus Christus! Ik smeek je, kijk in mijn ziel, kalmeer je hart. Zoek mijn geliefde (de naam van een man) en breng hem naar mij. Hij is ook op zoek naar mijn liefde, zoals een schaap een herder hoort, maar hij kan hem niet vinden, hem de weg naar mij wijzen. Bruidegom van mijn ziel die ik liefheb, laat ons elkaar de rest van onze dagen liefhebben. Jij, die de geheimen en het lijden van vrouwen kent, dat je een geliefde vrouw en een geweldige moeder bent geworden, vraag ik nederig in de naam van je zoon, onze Heer. Amen.

Als het gebed zal worden uitgesproken met de presentatie van het beeld van een geliefde, met zuivere gedachten en een open hart, zal de allerheiligste Moeder van God zeker helpen.

Gebed en gebed tot Jezus Christus

Onze Heer, Jezus Christus, heeft een duidelijk plan en daarom is ieder van ons voorbereid op zijn eigen rol. Vele grote persoonlijkheden probeerden het plan van God te goddelijk, maar tot nu toe is niemand erin geslaagd. Het is alleen bekend dat een persoon volgens zijn plan rechtvaardig moet leven, zich moet bezighouden met geestelijke zelfverbetering en zijn kennis en vaardigheden moet gebruiken ten bate van andere mensen. Dat is waarom wij allemaal zo graag onze liefde vinden, de andere helft, om de wereld te creëren en te verbeteren, geluk en liefde te delen.

De zoektocht naar zijn tweede helft is echter beladen met veel moeilijkheden, maar men moet daarom niet wanhopen. Een krachtig gebed voor de zoektocht naar de eigen liefde, gericht tot de Heer, kan alles herstellen.

Bedenk dat alle woorden die tot de Heer zijn gesproken, doordrenkt moeten zijn met geloof en oprechtheid. Dan zal God je gebeden horen en tot redding komen. Om een ​​gebed tot God uit te spreken, moet men zich aan bepaalde voorwaarden en eisen houden.

Hoe kun je het meest effectief om hulp van de Heer vragen:

 • Moet meer tempels, kerken, kloosters bijwonen;
 • Zet drie kaarsen in de buurt van het beeld van Jezus Christus, je moet ook, voor een effectiever effect, drie kaarsen aan elke heilige geven, waarvan de icoon in de tempel is die je bezocht hebt;
 • Kruis jezelf drie keer;
 • Kijkend naar brandende kaarsen, fluister een gebed.

De tekst van het gebed is als volgt:

Ik sta voor je, Heer, met een open hart en ziel, alleen jij kunt mezelf openen, alleen jij zult horen en kalmeren. Je weet wat ik zal vragen, over pure aardse liefde, over een echtgenoot die alleen bij jou in de buurt zal zijn en voor altijd dierbaar. Ik smeek u, ik smeek u, geef ons een eenvoudig en doornig pad, zodat we elkaar binnenkort kunnen ontmoeten. Wijs er mij op, wie zal mijn hele leven verlichten met licht en liefde. Ik open mijn hart en ziel voor jou. Voor al je wil. Amen.

Je kunt je tot de Heer wenden met gebeden ook als de man is veranderd of de gevoelens voor haar echtgenoot zijn afgekoeld, als de vrouw wordt overvallen door zondige verleidingen of wanneer onsuccesvolle pogingen om zwanger te worden. Het volstaat om naar het pictogram in de tempel te gaan en in je eigen woorden om hulp te vragen, het belangrijkste is eerlijkheid en openheid.

Hoe te bidden tot St. Xenia van Petersburg?

Volgens de archieven en memoires van burgers die in dezelfde straat als Blessed Xenia woonden, trouwde ze op haar 18e met een officier. Officier Andrei Fedorovich diende als koorzanger aan het hof. Niemand kan precies zeggen welke eigenschappen hij bezat en welk karakter, maar hij stierf in de bloei van zijn leven, nadat hij Xenia had verlaten. Ze werd echter niet gedood door verdriet, maar koos een moeilijke en netelige manier om God te dienen.

Zo'n liefde is goddelijk, het wordt verheerlijkt en verheven. Ksenia was niet langer getrouwd, hoewel ze dat kon, wijdde ze de rest van haar leven aan een andere zaak. Ze werd op 26-jarige leeftijd als weduwe gezien en koos voor eeuwige dienst aan God en kwam naar Andrews kleding voor de begrafenis van haar man. Ze zei dat het niet Andrei was die stierf, maar Ksenia en iedereen dachten dat het meisje simpelweg haar verstand was kwijtgeraakt door verdriet. Maar het is deze daad die de verhoging van hun huwelijk laat zien, Xenia offerde zichzelf op om de ziel van Andrew te redden.

Elke vrouw zou naar zo'n liefde moeten verlangen en iedereen zou klaar moeten zijn voor bepaalde offers in haar leven, omdat alleen door middel van tests echte liefde gekend kan worden. Om de Heilige te kunnen helpen bij het regelen van het huwelijk, moeten de volgende woorden van gebed worden gelezen:

O Heilige de gezegende Xenia, kijk naar ons, de dienaren van God (namen), naar uw pictogram van aanbidders, om u te helpen en te beschermen die bidden en vragen. Steek uw handen naar de Heer, draai onze gebeden naar hem, zodat hij onze zonden zal laten gaan. We willen onze ziel verenigen, elkaars tegenslagen bewaren, onze levens samen delen. We vragen je, verloochen ons niet, vervloekt en onwaardig, keer je niet van ons af. Toen je je man redde, dus red ons. Uw wil geschiede. Amen.

Hoe zich te wenden tot Saints Peter en Fevronia of Murom?

De beschermheren van het gezin, familiewaarden, loyaliteit en huwelijk in de orthodoxe kerk zijn Peter en Fevronia van Murom. Er is weinig bekend uit het leven van de heiligen, de belangrijkste reden voor hun positie is de legende dat ze allebei op dezelfde dag stierven, hand in hand, omdat ze niet zonder elkaar konden leven. De kerk stemde ermee in Peter en Fevronia in één kist te begraven.

Vandaar het idee dat een vrouw niet zonder een echtgenoot en een echtgenoot zonder vrouw kan leven. Naast gebeden, voor vrouwen voor de liefde van een man, is er een krachtig gebed voor Peter en Fevronia van Murom om een ​​meisje te plezieren dat van houdt. Het wordt niet zo vaak gebruikt, vanwege het feit dat mannen meer gewend zijn om vrouwen alleen te veroveren, zonder gebeden of plots te gebruiken. Maar dit vraagt ​​niet om de effectiviteit ervan.

Wij bieden diegenen die de tekst van het gebed lezen dat is gericht aan de heiligen Petrus en Fevronia om de liefde te winnen van het meisje dat ze leuk vond:

Oh, Gods heiligen, heiligen Petrus en Fevronia van Murom! Ik doe een beroep op u met een verzoek, met gebed, omdat u het was die aan de Heer uw loyaliteit heeft bewezen, ons liet zien dat er een heilige unie van huwelijk is. Alleen jij, de beschermheren van liefde, kunnen me helpen in mijn verzoek voor God. Tijdens je leven werd je gezegend door de Heer en na de dood worden we niet vergeten. Ik, (naam), vraag je om geloof, hoop, liefde en vroomheid. Geef mijn Heer mijn gebeden voor de Heer, moge hij mijn pad verlichten met de stralen van goedheid en liefde voor zijn uitgestrektheid. Laat een meisje de weg van mijn leven ingaan, met wie ze me door een huwelijk zal binden, waarmee we alle geboden van God zullen eren en vervullen. Ik vraag om oneindige en ware liefde van jou, Saint Peter en Saint Fevronia, laat me niet achter in een moeilijk uur. Verheerlijk uw namen voor altijd en eeuwig. Amen.

Gebeden voor het versterken van de liefde in het gezin

Gebeden voor de liefde van een man tot zijn vrouw kunnen het best worden gelezen, verwijzend naar Nicholas the Wonderworker. Hoewel de Heilige niet in mortaliteit getrouwd was, kende hij veel van het huwelijk, eerde de heilige unie en hielp iedereen die erom vroeg. Naast hem woonde een gezin met drie dochters, dankzij Nicholas the Wonderworker, alle drie succesvol en gelukkig getrouwd. De heilige werd geëerd voor zijn verlangen naar gerechtigheid, voor loyaliteit en eerlijkheid, hij hield van orde, al deze kwaliteiten worden hoog gewaardeerd in het huwelijk.

De vrome ouderling stond altijd op voor beledigd, zwak, achtergesteld. Hij kan eenvoudigweg niet weigeren een vrouw te zijn die met heel zijn hart het huwelijk wil redden, het vuur van zijn familie wil behouden. Het huwelijk is immers een heilige unie, een kleine aardse kerk, waarin echtgenoten worden geroepen om trouw te zijn aan elkaar en te helpen bij verdriet en vreugde. Een gebed tot Nicholas the Wonderworker over wederzijdse liefde in een gezin heeft geen bepaald kader, het kan een kant-en-klare tekst zijn of woorden die onafhankelijk door een persoon zijn geschreven. Indiener kan zich tot de geestelijkheid wenden en daar een gebed bestellen.

Daarom voorzien we patiënten van een van de variëteiten van teksten gericht aan degenen die Nicholas the Wonderworker vragen voor het behoud van het huwelijk:

Over vsehvalny en vsechestivy bisschop, de grote wonderdoener, de heilige van Christus, Pater Nicholas, man van God en een trouwe dienaar, de man verlangt, uitverkoren vat, een sterke pijler van de kerk, svetilniche illustere ster osiyavayuschaya en het verlichten van de hele wereld: Gij zijt rechtvaardig, zoals een datum bloeiende, plantages in de voorhoven van zijn Heer, die in de werelden leeft, hebt u de wereld vervuld met vrede en de wereld die de genade van God heeft gevloeid. Lees hier verder.

Het sterkste gebed om liefde

Alvorens het gebedenboek te gebruiken, is het belangrijk om te verduidelijken dat heilige woorden gericht aan God of de Heiligen geen zondige achtergrond zouden moeten hebben. Vrouwen of mannen die een gebed lezen, moeten zuivere gedachten hebben, het verlangen naar troost bij een bepaalde persoon zijn zondige gedachten. Het is ook verboden om iemand kwaad te wensen, gebed helpt niet om iemand uit een ander gezin te nemen, dit verlangen kan integendeel tegen de lezer ingaan. Oprechtheid, zuiverheid, loyaliteit en onschuld - dit is wat altijd is verheerlijkt en vereerd in de orthodoxe kerk.

We adviseren om op de volgende manieren te bidden om liefde in het leven te krijgen:

 • De matron van Moskou is gemaakt om te bidden voor de liefde van een man;
 • Nicholas de Wonderworker wordt gebeden voor het behoud van het huwelijk en de versterking van de liefde tussen echtgenoten;
 • De Here God wordt gebeden dat Hij de rechtvaardige weg zal tonen naar het bereiken van eeuwige liefde en huwelijk;
 • Alle vrouwen die lijden en dorst hebben naar pure liefde, bidden tot de Allerheiligste theotokos;
 • De heilige Xenia van Petersburg bidt meisjes die klaarstaan ​​omwille van oprechte, eeuwige liefde om het hele leven door te gaan;
 • Peter en Fevronia van Murom bidden voor mannen en vrouwen die op zoek zijn naar een echtgenoot.

Het is het beste om te bidden bij zonsopgang of zonsondergang. De aankoop van een pictogram met de afbeelding van de lezer helpt ook. Het is het beste om drie keer per dag te bidden, bijvoorbeeld verdeeld, twee keer in de ochtend en een keer voor het slapen gaan of één keer in de ochtend en twee keer in de avond. Zorg ervoor dat je wordt gedoopt na gebed en buiging. We raden je ook aan om vaker naar de kerk te gaan en op het pictogram van de Heilige te drukken, die je vraagt, voor drie kaarsen.

Bekijk de video: Wederzijds (December 2019).